slowoklucz
Aktualności

Projekt w ramach działania 2.4

Celem projektu jest poprawa świadomości i upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie adaptacji do zmian klimatu na obszarach wiejskich i poszanowania zasad zrównoważonego rozwoju w warunkach wyzwań klimatycznych. Działania będą prowadziły do wzrostu zaangażowania ludności wiejskiej w aktywną ochronę środowiska oraz kształtowanie postaw proekologicznych poprzez udział w szkoleniach i aktywność w sieci na portalu www.KlimataRolnictwo.pl. 

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz