pl/eng

Logowanie w serwisie:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slowoklucz
Kwiecień

Komunikat

W związku z realizacją ogólnopolskiego konkursu ekologicznego dla szkół "Czy baterie są jak bakterie?", dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Upowszechniania wiedzy na temat prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami „Czy baterie są jak bakterie?”, zapraszamy do składania ofert wycenowych na  zakup nagród w konkursie, które stanowić będą:


- Duży pakiet pomocy dydaktycznych (w tym: zestaw gimnastyczny Scogym, „Ekologia na co dzień” – plansze i karty pracy, „Sprzątanie świata – recycling” – plansze i karty pracy, komplet rytmiczno-ruchowy, 15 gier na świadomość ciała) lub podobne produkty dla dzieci  w wieku przedszkolnym - 5 sztuk,

- Średni pakiet pomocy dydaktycznych (w tym: zestaw gimnastyczny Scogym, komplet rytmiczno-ruchowy, 15 gier na świadomość ciała) lub podobne produkty dla dzieci  w wieku przedszkolnym - 10 sztuk,

- Mały pakiet pomocy dydaktycznych (w tym: „Ekologia na co dzień” – plansze i karty pracy, komplet rytmiczno-ruchowy, 15 gier na świadomość ciała) lub podobne produkty dla dzieci  w wieku przedszkolnym - 15 sztuk,

- Duże stemple - zwierzęta leśne i ich ślady lub podobny produkt dla dzieci  w wieku przedszkolnym w postaci zestawu artystycznego - 125 sztuk,

- Małe poduszki do tuszu (12 kolorów) lub podobny produkt dla dzieci w wieku przedszkolnym w postaci zestawu artystycznego - 125 sztuk,

- Tablica interaktywna QUOMO QWB200-PS 79" (lub podobnego pod kątem ceny i specyfikacji technicznej modelu) - 10 sztuk,

- 10 sztuk kamer: Tuff-Cam2 (lub podobnego pod kątem ceny i specyfikacji technicznej modelu),

- 20 sztuk teleskopów: SKY-WATCHER (SYNTA) BK705AZ2 (lub podobnego modelu pod kątem ceny i specyfikacji technicznej),

- 30 sztuk mikroskopów: Sagittarius Scholar 2 (lub podobnego modelu pod kątem ceny i specyfikacji technicznej).


W związku z faktem, iż ww. produkty stanowią nagrody w konkursie dla szkół i są fundowane ze środków publicznych na podstawie refundacji środków, informujemy, że oprócz kryterium cenowego, liczy się również termin realizacji zamówienia oraz możliwość wystawienia przez Wystawcę faktury o przedłużonym terminie zapłaty.


Termin składania ofert upływa 04.05.2015 r.


Oferty proszę składać osobiście w biurze Fundacji Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju lub droga pocztową kierując na adres biura: ul. Indiry Gandhi 21, 02-776 Warszawa lub mailem na adres biuro@zmianyklimatu.pl.

 

Wszelkie szczegóły dostępne są w biurze Fundacji Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju  pod numerem telefonu (22) 644 67 95 lub pod adresem mailowych biuro@zmianyklimatu.pl 

 

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz