slowoklucz
Listopad

Polska w smogu!

Od 12 listopada sejmiki wojewódzkie mogą wprowadzać ograniczenia, a nawet zakazy stosowania konkretnych paliw, którymi można palić w domowych piecach. Mogą także wyznaczać standardy techniczne dla instalacji grzewczych. A to dzięki tzw. ustawie antysmogowej, która z dniem dzisiejszym wchodzi w życie.

– Oznacza to, że w Polsce w końcu istnieją narzędzia prawne do skutecznej walki z niską emisją. – wyjaśnia Ewa Lutomska z Krakowskiego Alarmu Smogowego. Dzięki nowelizacji artykułu 96 ustawy Prawo ochrony środowiska regionalne władze samorządowe będą mogły decydować jakie paliwa, a przede wszystkim w jakiego rodzaju instalacjach, mogą być wykorzystywane na danym terenie, czyli będą mogły określić wymagania emisyjne wobec domowych kotłów i pieców na węgiel. – dodaje.

Jest to o tyle istotne, że wiele trujących gazów, pyłów i substancji w sezonie grzewczym w wielu polskich miastach przekracza wszelkie możliwe normy, co odbija się na życiu i zdrowiu ich mieszkańców.

Główną przyczyną zanieczyszczenia polskiego powietrza rakotwórczym benzo(a)pirenem oraz pyłem zawieszonym PM10 jest emisja, wynikająca z ogrzewania domów przy pomocy węgla lub jego odpadów (muł i miał), innych paliw stałych, a nawet zwykłych śmieci, w tym tworzyw sztucznych. Często piece i kotły nie spełniają żadnych standardów emisyjnych.
 
Według najnowszego raportu NIK najwyższe stężenie pyłu zawieszonego PM10 oraz rakotwórczego benzo(a)pirenu występuje na południu kraju. Na przykład Kraków przez 150 dni w roku ma przekroczone limity stężeń. Polska znajduje się w czołówce krajów Unii Europejskiej o najgorszej jakości powietrza. Z powodu zanieczyszczenia powietrza rocznie umiera ponad 43 tysięcy Polaków. Ustawa antysmogowa pozwoli ten fakt zmienić.

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz