pl/eng

Logowanie w serwisie:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slowoklucz
Maj

Baza danych o zasobach przyrodniczych województwa ślaskiego

Baza danych o zasobach przyrodniczych województwa śląskiego powstała pod okiem naukowców z Uniwersytetu Śląskiego oraz Centrum Dziedzictwa Przyrody Górnego Śląska. Projekt ten rozpoczął się w 2011 roku i oprócz stworzenia bazy danych, twórcy mieli na celu stworzenie internetowej platformy dostępnej dla wszystkich, która będzie prezentowała zebrane przez nich informacje. Rezultaty ich pracy zostaną w najbliższym czasie opublikowane.

Baza danych dostarczy m.in. informacji o różnorodności biologicznej regionu śląskiego, o geostanowiskach, czyli o obiektach przyrody nieożywionej wyróżniających się w krajobrazie, o ochronie środowiska czy ścieżkach edukacyjnych.

 

Wartość projektu to 4 mln złotych, a jego dofinansowanie pochodzi ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

szerzej na: Specjalna baza danych ułatwi samorządom zarządzanie środowiskiem przyrodniczym

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz