slowoklucz
Działania

DZIAŁANIA

Nasze działania to przede wszystkim edukacja, przekazywanie i nabywanie wiedzy, umiejętności oraz wartości, które umożliwią kompleksowe spojrzenie na świat i otaczające nas środowisko, tak by osiągnąć równowagę pomiędzy społecznymi i ekonomicznymi dobrami oraz kulturą, tradycją i ochroną zasobów naturalnych Ziemi.

 

Cele naszych działań:

 • upowszechnianie wiedzy o środowisku oraz celach i zasadach zrównoważonego rozwoju;
 • rozszerzenie oferty metodycznej dla nauczycieli z zakresu ochrony środowiska, edukacji ekologicznej, a także geografii i przyrody na wszystkich poziomach kształcenia;
 • dostarczanie najnowszych, rzetelnie przygotowanych i potwierdzonych naukowo treści edukacyjnych w dziedzinie zmian klimatu, oraz wskazanie źródeł do samodzielnego ich zdobywania;
 • promowanie, doradztwo i rozwijanie nowych form dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 • organizowanie seminariów i konferencji, szkoleń, kursów i warsztatów dotyczących  szeroko rozumianej idei zrównoważonego rozwoju, w tym zmian klimatu i globalnego ocieplenia;
 • opracowywanie programów nauczania oraz broszur i materiałów informacyjnych;
 • promocja i upowszechnianie dobrych praktyk w edukacji oraz zachowań, działań i innowacji przyjaznych środowisku.

Efekty naszych działań:

 • Dwie kompleksowe pomoce dydaktyczne dotyczące zagadnienia zrównoważonego rozwoju, globalnego ocieplenia, zmian klimatu i ochrony środowiska: 
  - "Pod kloszem, czyli prognoza pogody”
  - „Pod kloszem, czyli prognoza pogody” – kontynuacja
 • Interdyscyplinarne wydawnictwo z zakresu szeroko rozumianej przyrody i geografii, które swoja tematyką obejmuje zarówno klimatologię, geologię, rolnictwo, leśnictwo, jak i bezpieczeństwo ekologiczne, ochronę środowiska oraz zmiany klimatu:
  - „Polska, jej zasoby i środowisko"
 • Poradnikowo – popularyzatorski cykl telewizyjny o współczesnych globalnych zagrożeniach klimatu, który nie tylko wyjaśnia podstawowe prawa i pojęcia meteorologiczne, ale także przedstawia praktyczne, indywidualne i grupowe działania mające na celu adaptację do  otaczających nas warunków klimatycznych:
  - „ABC Klimatu”
 • Cykl filmów edukacyjnych o tematyce środowiskowej, przyrodniczej i geograficznej, przygotowany przez wybitnych ekspertów z poszczególnie uzupełniających się dziedzin, mających wspólny mianownik jakim są zmiany klimatu:
  - „Pod Kloszem, czyli prognoza pogody”
 • Szkolenia rolnicze z zakresu zrównoważonego rozwoju mające na celu podniesienie poziomu wiedzy na temat przyczyn i skutków globalnego ocieplenia w grupie doradców rolniczych oraz doradców środowiskowych.
 • Broszura szkoleniowa zawierająca najnowsze informacje o skutkach zmian klimatycznych dla rolnictwa w Polsce
  - „Zmiany klimatyczne a rolnictwo w Polsce - Ocena zagrożeń i sposoby adaptacji.”
 • Szkolenia dla edukatorów i nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotu Geografia
 • Broszura szkoleniowa klarownie obrazująca szereg przyczynowo – skutkowy pomiędzy klimatem, przyrodą, a człowiekiem, zawierająca bogaty materiał merytoryczno – dydaktyczny wzbogacony licznymi scenariuszami edukacyjnymi skierowanymi dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów kierunków ekologicznych.
  - „Klimat – przyroda – człowiek. Globalne ocieplenie – wyzwanie dla społeczeństw XXI stulecia”

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz