slowoklucz
Październik

ZMIANY KLIMATU W ARKTYCE – KONSEKWENCJE DLA ŚWIATA

Organizacja ekologiczna WWF opublikowała ostatnio najnowszy raport "Zmiany klimatu w Arktyce - konsekwencje dla świata". Ten dokument przygotowany przez wybitnych klimatologów, którzy przeanalizowali wszystkie aktualne dane dotyczące zmian klimatu w tym regionie, pokazuje że skutki efektu cieplarnianego w Arktyce będą znacznie bardziej dramatyczne, niż to do tej pory przewidywano.

Jest to pierwsze na świecie tego typu opracowanie, które ocenia wzrost poziomu morza analizując  również wpływ topnienia lodów Grenlandii i Zachodniej Antarktydy. Wyniki raportu potwierdzają najgorsze scenariusze - najprawdopodobniej do 2100 roku poziom morza wzrośnie o ponad 1 metr, czyli dwa razy więcej niż podaje raport Międzyrządowego Panelu do Spraw Zmian Klimatu (IPCC) z 2007 roku. 

Najbardziej zatrważający jest fakt, że zgodnie z danymi zawartymi w raporcie, w ciągu ostatnich dziesięcioleci w rejonie Arktyki nastąpiło ponad dwukrotnie większe ocieplenie klimatu, niż na pozostałej części globu. W 2007 roku część powierzchniowych wód Oceanu Arktycznego była o 5oC cieplejsza niż średnia z wielolecia, a powierzchnia topnienia lodów Grenlandii była o 60% większa niż w roku 1998. Ponadto szacuje się, że z sumarycznej powierzchni morskiego lodu z lat 70. do roku 2007 zniknęło prawie 40% powierzchni. Wiele lodowców Skandynawii i Svalbardu, które do tej pory były stabilne, bądź nawet przyrastały zaczęły ostatnio tracić na masie. Ale to jeszcze nie wszystko. Lód jest coraz cieńszy - przez ostatnie 4 lata powierzchnia lodu morskiego Arktyki zmniejszyła się o 1,5 mln km2 - jest to ubytek równy niemal pięciokrotnej powierzchni Polski.

Należy pamiętać, że dramatyczne dane o zmniejszeniu pokrywy lodowej w Arktyce wpłyną negatywnie na cyrkulację wody i klimat zarówno w tym regionie, jak i poza nim. Wpłynie to na temperaturę i wielkość opadów w Europie i Ameryce Północnej, a to z kolei niewątpliwie odbije się niekorzystnie na dostępności zasobów wody, rolnictwie i leśnictwie.

Mówiąc najprościej - jeśli nie utrzymany Arktyki odpowiednio zimnej, spotęgujemy cierpienia ludzi na całym świecie. Zamarznięta ziemia Arktyki i mokradła magazynują dwa razy więcej węgla pierwiastkowego niż atmosfera. Jeśli Arktyka nadal będzie się ocieplać, ziemia będzie topnieć i uwalniać do atmosfery znaczne ilości węgla w postaci dwutlenku węgla i metanu. Naukowcy podejrzewają, że wzrost poziom metanu w atmosferze na przestrzeni ostatnich dwóch jest właśnie wynikiem ocieplenia arktycznej tundry.

I co my z tym możemy zrobić? Jakie działania należy podjąć? Mamy nadzieję, że już wkrótce znajdziemy pytania na te odpowiedzi.

Już wkrótce, bowiem już w grudniu 2009 roku, rusza ostatnia runda negocjacji w sprawie globalnego porozumienia mającego na celu powstrzymanie zmian klimatycznych. Rządy 191 państw spotkają sie w Kopenhadze by wspólnie zaakceptować nowe ramy prawne dla działań na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia. Pozostaje tylko mieć nadzieję, że porozumienie będzie zawierać szczegółowy plan działania, który pozwoli na takie ograniczenie emisji CO2, dzięki którym unikniemy katastrofalnych skutków topnienia Arktyki.

 

Źródło: WWF Polska

 

 

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz