slowoklucz
Scenariusz 9

Ty w stosunku do ocieplenia - Globalne domino

1.  Wprowadzenie:
Mieszkańcy Polski tęsknią za ciepłem. W powszechnym odczuciu mało jest w naszym kraju dni gorących i bezdeszczowych. Z tego powodu Polacy chętnie wyjeżdżają na urlopy do cieplejszej strefy klimatycznej, szczególnie do krajów basenu Morza Śródziemnego. Wielu rodaków informację o efekcie cieplarnianym przyjmuje z radością, oczekując w naszym kraju klimatu śródziemnomorskiego. Takie rozumienie skutków globalnego ocieplenia jest bardzo uproszczone, a często nieprawdziwe.

2. Na podstawie filmu „Gorący świat” poleć uczniom:

  • aby wypisali wszystkie negatywne i pozytywne efekty wpływu upału na samopoczucie człowieka.
  • aby dostrzegli inne problemy jakie niesie globalne ocieplenie ludziom


3.    Treść filmu „Gorący świat”

a)    Wpływ upału na człowieka.
b)    Zróżnicowanie skutków globalnego ocieplenia w różnych strefach klimatycznych/
c)    Problemy zwiazane z niedoborem czystej wody.
d)    Pogoda a zachowania ludzi.
e)    Prognoza zmian klimatu dla Europy. Ocena tych zmian w kategorii korzyści i strat.

4.    Polecenia dla ucznia:
•    Wymień cechy klimatu, w którym człowiek czuje się komfortowo (wysokość temperatury , wielkość i rozkład opadów, wiatry, zachmurzenie, pory roku)
•    Wskaż na mapie obecne obszary o takim klimacie oraz te przewidywane w przyszłości
•    Jak na Twoje samopoczucie działają: silne wiatry, duże zachmurzenie, burza , mrozy, upały itp.
•    Omów rolę ozonu w stratosferze i w troposferze. Jak chronić się przed jego brakiem lub nadmiarem ?

5.    Podsumowanie:
Słuchacze powinni być świadomi różnorodności efektów, jakie niesie globalne ocieplenie i tego, że wielu zmian nie umiemy jeszcze przewidzieć.

Na zakończenie proponuję wykonanie ćwiczenia „Efekt domina”


ĆWICZENIE „EFEKT DOMINA”

Globalne ocieplenie powoduje efekt domina – jedna zmiana powoduje ciąg następnych. Ułóż poniższe „kostki domina” w logiczne ciągi zdarzeń. Zaproponuj samodzielnie treści innych „kostek”.

 

 

 

Możesz również pobrać Scenariusz w formie PDF

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz