slowoklucz
Scenariusz 7

Zmiany w poziomie mórz i oceanów

1.    Wprowadzenie:
Przedstaw w  formie graficznej bilans wodny świata
Zwróć uwagę uczniów na lodowce: w przypadku ich roztopienia ludzkość straci olbrzymi magazyn słodkiej wody oraz nastąpi zagrożenie podniesieniem się poziomu oceanu.

2.    Zapoznaj z faktami: Stwierdzono postępujące topnienie lodowców na półkuli północnej, zarówno tych w górach jak i w Arktyce. Nie wiadomo w jakim tempie i jaki procent lodów ubędzie, ani o ile podniesie się poziom oceanów. Zmiany poziomu mórz i oceanów nie są niczym nowym i następowały w przeszłości historycznej. Wpływ na to miały ruchy tektoniczne, postępujące lub ustępujące zlodowacenia.

 


3.    Zmiany linii brzegowej w czasach historycznych i obecnie pokazuje film „Nowa Atlantyda”
     
  Treść:
a)    system ochraniający Holandię przed inwazją morza
b)    czynniki wywołujące intensywne sztormy
c)    lądy zalane w czasach historycznych
d)    wyobrażenia dotyczące Atlantydy
e)    prognozy zmian poziomu oceanów w najbliższym stuleciu
f)    rola oceanów w pochłanianiu dwutlenku węgla i wpływ oceanów na globalne ocieplenie.


4.    Uczniowie porównują treści  map:  rozmieszczenia ludności świata i hipsometryczną mapę świata. Formułują wnioski.
Można przygotować dwie folie z tych map i nanieść  jedną na drugą.
Uczniowie zapisują przyczyny dużego zaludnienia wybrzeży i zauważają straty, jakie dokonają się w razie zalania tych terenów przez ocean.


5.    Na poziomicowej mapie Polski lub Europy uczniowie prowadzą linię na wysokości 80m n.p.m.– przypuszczalną linię brzegową przy bardzo pesymistycznej prognozie . Wnioski.
Internet: http://flood.firetree.net/  znajdziesz interaktywną mapę i zdjęcie satelitarne świata, gdzie można zmieniać poziom morza do 14 m.

6.    Oceany pochłaniają dwutlenek węgla z atmosfery. Czy uchroni nas to przed efektem cieplarnianym ? Poleć uczniom na podstawie filmu przedstawić prognozy pesymistyczne i optymistyczne.

 

 

Możesz również pobrać Scenariusz w formie PDF

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz