slowoklucz
Scenariusz 5

Zmiany w pokrywie śnieżnej i lodowej - Czy łyżwy przestaną być potrzebne?

Tok lekcji
1.    We wprowadzeniu:

•    Przypomnij podział ery kenozoicznej na okresy i epoki (zapisz w widocznym miejscu ).

•    Postaw pytanie problemowe : czy obecne zmiany klimatyczne są naturalnym rytmem przyrody, czy efektem działalności człowieka.


Poniższe dane zaprezentuj po obejrzeniu filmu jako dodatkowy materiał do dyskusji

Niektórzy wyrażają pogląd, że żyjemy w interglacjale.

2.    W trakcie filmów rozważane są przyczyny obecnego globalnego ocieplenia.
Poleć  uczniom, aby na podstawie filmów pogrupowali  argumenty na potwierdzające pogląd, że obecne zmiany klimatyczne są naturalnym rytmem przyrody, oraz te, które potwierdzają pogląd, że zmiany są efektem działalności człowieka.
(np. długość kolejnych interglacjałów , zmiany w klimacie zanim pojawił się człowiek, szybkie tempo obecnych zmian klimatycznych, zmniejszająca się z roku na rok grubość pokrywy śnieżnej i lodowej )

3. Treść filmu  „Cień lawiny”

a)  Śnieg i lawiny jako zagrożenie dla człowieka.
b)  Czym jest śnieg.
c)   Znaczenie śniegu dla przyrody i gospodarki.
d)  Warunki powstawania lodowców.
e)   Rytm zjawisk klimatycznych w przeszłości.
f)   Wyniki współczesnych badań grubości pokrywy śnieżnej i lodowej.

4. Treść filmu „Tragedia Titanica”   

a) Opis góry lodowe
b) Prognozy dotyczące zmian pokrywy lodowej.
c) Prądy morskie a góry lodowe.

 

Możesz również pobrać Scenariusz w formie PDF

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz