slowoklucz
Scenariusz 1

Zmiany w atmosferze ziemskiej a proces globalnego ocieplenia

KATALOG NIESZCZĘŚĆ – czyli wprowadzenie, a więc wszystko co ze strony klimatu może nas spotkać najgorszego. Czy anomalie klimatyczne staną się nasza codziennością? Jaki jest rzeczywisty wpływ działalności człowieka na zmiany klimatyczne? Czy wszystkiemu winne jest globalne ocieplenie? A może globalne ocieplenie to perwersyjny wstęp do kolejnej epoki lodowcowej?

 

Tok lekcji


1. We wprowadzeniu: podaj na podstawie treści podręcznika i dostępnych plansz informacje o budowie atmosfery ziemskiej i bilansie cieplnym Ziemia – atmosfera. Wyjaśnij uczniom zjawisko naturalnego efektu cieplarnianego, dzięki któremu średnia temperatura powietrza na Ziemi wynosi ok. 15ºC. (Gdyby atmosfera nie zawierała gazów cieplarnianych, temperatura wahałby się w granicach –17ºC.)

2
. Podaj właściwy problem i temat lekcji: rola atmosfery dla życia na Ziemi, znaczenie zmian zachodzących w atmosferze dla człowieka.


• Postaw pytanie: Jaką funkcję pełni atmosfera – uczniowie w zeszycie opracowują odpowiedź w formie schematu myślowego. Uzupełniają go po obejrzeniu programu telewizyjnego.


• Poleć uczniom (studentom) uzupełnienie na podstawie filmu schematu znajdującego sie na następnej stronie:3. Odcinek „Katalog nieszczęść”

     a) Bilans cieplny Ziemia – atmosfera (animacja).

     b) Zmiany klimatyczne w Polsce w ostatnich 100 latach.

     c) Dyskusja o możliwościach przewidywania zmian klimatycznych

         oraz zależności człowieka od klimatu.

     d) Gazy cieplarniane i ich źródła.

     e) Umowy międzynarodowe.

     f) Skutki stopniowego ocieplania się klimatu.


4. Po filmie postaw pytania:

Czy globalne ocieplenie jest efektem naturalnym czy efektem działalności człowieka?
Czy jednoznaczna odpowiedź na to pytanie jest możliwa?


Zastanów się, analizując poniższe dane i informacje z programu telewizyjnego.
W ciągu ostatnich 100 lat Średnia temperatura powietrza wzrosła o 0,6ºC, w ciągu ostatnich 10 tys. lat jej wahania nie przekroczyły 1,5ºC

5. Jakiekolwiek odpowiedzi na powyższe pytania nie zwalniają ludzkości od dbania od Środowisko, w którym żyjemy.

 

Nie można oddychać na zapas, ale można myśleć zawczasu.

 
 

 

 Na podstawie poniższych informacji dotyczących Światowej emisji dwutlenku węgla formułuj wnioski o rozkładzie emisji i koniecznych ograniczeniach.

 

Protokołu z Kioto nie ratyfikowały USA, Australia.

„Zwolennicy protokołu z Kioto argumentują, że redukcja emisji dwutlenku w atmosferze jest niezwykle istotna dla zapobieżenia nadmiernemu ociepleniu klimatu oraz negatywnym skutkom ekonomicznym, takim jak powiększanie się obszarów ubóstwa czy zmniejszanie się powierzchni terenów uprawnych. Do największych obrońców tego dokumentu należy Unia Europejska, organizacje ekologiczne, Organizacja Narodów Zjednoczonych, kraje Pacyfiku zagrożone wchłonięciem przez ocean na skutek globalnego ocieplenia oraz niektóre Środowiska naukowe. Do największych oponentów protokołu z Kioto należą USA i Australia. Największe obiekcje Stanów Zjednoczonych budzi wyjątkowo Łagodne potraktowanie Chin – drugiego na Świecie emitenta gazów cieplarnianych, które zostały niemal wyłączone z wymagań Protokołu”.6.
Uzupełnij tabelę ze scenariuszami pomysły zgłaszają uczniowie), pamiętając, że:

 

 

 

7. Inne pomysły: polecenia dla ucznia

• Ułóż hasła (narysuj plakat) reklamujące styl życia zgodny z ideą zrównoważonego rozwoju (pamiętaj, że dużą emisję powoduje energetyka i transport). Np. „Najcenniejsze dobro jakim możesz obdarować potomnych bliźnich, to te bogactwa natury, z których zrezygnujesz”.

• Zaproponuj (i zrealizuj) działania w najbliższym otoczeniu (szkoła, uczelnia) zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju np.: kupowanie żywności pochodzącej z naszej strefy klimatycznej, ustawienie sprzętu do parkowania rowerów itp.

• Zbierz informacje o konferencji w Kioto.

• Oceń podane niżej przedsięwzięcia pod względem ich wpływu na efekt cieplarniany. (Poddaj dyskusji sensowność niżej opisanych inwestycji. Zwróć uwagę na zaspokojenie „konsumpcyjnego rozpasania” na miejscu – oszczędność na transporcie, a z drugiej strony olbrzymie zapotrzebowanie energetyczne inwestycji).

 

Przykłady przedsięwzięć
Rurociąg gazowy
Autostrada
Spalarnia Śmieci
Sztuczny tor narciarski
Melioracja bagien
Kopalnia węgla brunatnego
Fabryka rowerów
Hodowla mięczaków
Plantacja wikliny

 

Zwrotnikowa wyspa w Berlinie
W Krausnick – 60 km od Berlina, w miejscu dawnego radzieckiego lotniska wojskowego – zbudowano zwrotnikowy raj. Pod gigantyczną kopułą znajduje się hala (66 tys. m2, 100 m wysokości), która kryje sztuczny ląd z palmami i plażą oraz basen z wodą podgrzewaną do 30ºC. Temperatura powietrza nie spada poniżej 25ºC, a wilgotność utrzymuje się na poziomie 50%. Jest tu równikowy las z egzotyczną roślinnością, zaciszna laguna, bagna, wodospady, wioska tubylców.
źródło Focus marzec 2006

 

Stok narciarski w Dubaju
W Dubaju (stolicy ZEA) stanęła zadaszona hala
w kształcie rury o powierzchni trzech stadionów piłkarskich i wysokości 25 pięter. W jej wnętrzu temperatura powietrza wynosi –1°C przy temperaturze na zewnątrzdo 50°C. Całoroczną pokrywę śnieżną wytwarza się przez rozpryskiwanie wody pod wysokim ciśnieniem w temperaturze zamarzania – utrzymują ją olbrzymie urządzenia chłodzące. Stok narciarski ma 400 m długości, jest też wyciąg, tory saneczkowe bobslejowe oraz ośnieżone choinki.
źródło Focus marzec 2006

 

 

Możesz również pobrać Scenariusz w formie PDF

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz