slowoklucz
"Polska, jej zasoby i środowisko"

Polska, jej zasoby i środowisko

Diagnozowanie stanu środowiska przyrodniczego wobec dynamicznie ostatnio zachodzących zmian społeczno - gospodarczych jest zadaniem trudnym. Jest zadaniem wymagającym ciągłych badań, szczegółowych studiów i opracowań naukowych. Jednocześnie, jest to tak ważne i istotne zagadnienie, że powinno być stale aktualizowane i rozpowszechniane możliwie jak najszerszej grupie odbiorców.

 

Te, a także inne zadania zostały zrealizowane podczas przygotowywania barwnego zbioru opracowań naukowo - dydaktycznych pt "Polska, jej zasoby i środowisko". Bazą do jego stworzenia było anglojęzyczne wydawnictwo pt: "Natural and human environment of Poland. A geographical overview. Polish Geographical Society, Warsaw. 2006", przygotowane przez wybitnych polskich specjalistów skupionych wokół Komitetu Nauk Geograficznych Polskiej Akademii Nauk.

 

"Polska, jej zasoby i środowisko" w głównej mierze jest skierowane do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów studiów wyższych, bowiem stanowi interdyscyplinarne kompendium wiedzy z zakresu szeroko rozumianej przyrody i geografii. Swoja tematyką obejmuje zarówno klimatologię, geologię, rolnictwo, leśnictwo, jak i bezpieczeństwo ekologiczne, ochronę środowiska oraz zmiany klimatu. Co także istotne, zostanie poddane merytorycznej oraz dydaktycznej recenzji przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Ponadto mając na uwadze upodobania czytelników, do wydawnictwa zostanie dołączony element  multimedialny - płyta DVD, która oprócz merytorycznych tekstów publikacji będzie zawierać dodatkowe materiały edukacyjne - prezentacje multimedialne, mapy, wykresy, ilustracje a także gotowe scenariusze zajęć i wskazówki metodyczne dla wykładowców.

 

Wydawnictwo finansowane jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Autorzy:

Redakcja naukowa: prof. dr hab. Jerzy Bański, prof. dr hab. Marek Degórski
Redakcja techniczna: Ludmiła Kwiatkowska, Macin Mazur, Barbara Solon
Koordynacja i nadzór: Robert Kęder
Projekt całości: Maciej Czaplicki, ArtSun


Spis treści

Rozdział 1: Wprowadzenie Jerzy Bański, Marek Degórski
Rozdział 2: Rzeźba Adam Kotarba Leszek Starkel
Rozdział 3: Surowce naturalne Wojciech Rączkowski
Rozdział 4: Klimat i bioklimat Krzysztof Błażejczyk
Rozdział 5: Warunki wodne Andrzej T. Jankowski Mariusz Rzętala
Rozdział 6: Pokrywa glebowa Marek Degórski
Rozdział 7: Lasy Jerzy Solon
Rozdział 8: Świat roślin i zwierząt Jan Marek Matuszkiewicz
Rozdział 9: Stan i zagrożenia środowiska Witold Lenart
Rozdział 10: Obszary o szczególnych walorach przyrodniczych prawnie chronione Bożena Degórska
Rozdział 11: Rozwój demograficzny Andrzej Gawryszewski
Rozdział 12: Rozwój przemysłu Bolesław Domański
Rozdział 13: Urbanizacja Grzegorz Więcławski
Rozdział 14: Obszary wiejskie Jerzy Bański
Rozdział 15: Transport Tomasz Komornicki
Rozdział 16: Turystyka Marek Więckowski
Rozdział 17: Literatura

 

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz