slowoklucz
Czerwiec

Nowe porozumienie klimatyczne

Posłowie będą rozmawiać o tzw. poprawce z Doha, która ma wypełnić lukę między protokołem z Kioto (wygasł w 2012) a nowym porozumieniem klimatycznym,  które zostanie przyjęte prawdopodobnie w grudniu tego roku na konferencji w Paryżu. Przypomnijmy, że  na mocy poprawki państwa  członkowskie ONZ są prawnie zobowiązane do redukcji emisji do 2020 o co namniej 18% w porównaniu z poziomami z 1990 roku. Więcej szczegółów:

http://www.europarl.europa.eu/news/pl/news-room/content/20150605STO63228/html/Od-Kioto-przez-Doha-do-nowego-porozumienia-klimatycznego

 

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz