slowoklucz
Historia konferencji klimatycznych

Krótko o historii konferencji klimatycznych

 

Corocznie od 19 lat w różnych krajach na świecie odbywają się Konferencje Stron Konwencji, na których debatowane są globalne problemy środowiska. Przedstawiciele ponad 190 krajów negocjują zakres działań na rzecz polityki klimatycznej. Konferencja Stron Konwencji ( Conference of Parties, COP) jest najwyższym organem Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie Zmian Klimatu (UNFCCC). Jest to umowa międzynarodowa, określająca założenia międzynarodowej współpracy dotyczącej ograniczenia  emisji gazów cieplarnianych odpowiedzialnych za zjawisko globalnego ocieplenia. Konwencja podpisana została podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych na temat Środowiska i Rozwoju popularnie zwanej Szczytem Ziemi w 1992 w Rio de Janeiro.

 

Najistotniejszym narzędziem Konwencji jest podpisany w 1997 roku Protokół z Kioto. Zawarto w nim postanowienia odnoszące się do państw rozwiniętych, również krajów będących w procesie transformacji gospodarczej, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o przynajmniej 5% w stosunku do roku 1990. Pierwotnie okres obowiązywania Protokołu miał dotyczyć lat 2008 – 2012, jednakże podczas szczytu w Doha, przedłużono okres zobowiązań na lata 2013 – 2020. Niestety Protokół z Kioto nie obejmuje takich krajów emitujących gazy cieplarniane jak Stany Zjednoczone oraz Chiny.

 

Konferencje Stron (Conferences of the Parties) jakie się odbyły:

 

1995 - COP 1, Mandat berliński, Berlin

 

1996 - COP 2, Genewa, Szwajcaria

 

1997 - COP 3, Kioto, Japonia

 

1998 - COP 4, Buenos Aires, Argentyna

 

1999 - COP 5, Bonn, Niemcy

 

2000 - COP 6, Haga, Holandia

 

2001 - COP 7, Marrakesz, Maroko

 

2002 - COP 8, Nowe Delhi, Indie

 

2003 - COP 9, Mediolan, Włochy

 

2004 - COP 10, Buenos Aires, Argentyna

 

2005 - COP 11/MOP 1, Montreal, Kanada

 

2009 - COP-15/MOP 5, Kopenhaga, Dania

 

2010 - COP 16/MOP 6, Cancún, Meksyk

 

2011 – COP 17/MOP 7, Durban, RPA

 

2012 – COP 18/MOP 8, Doha, Katar

 

2013 – COP 19/MOP 9, Warszawa, Polska

 

 

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz