slowoklucz
ABC Klimatu

ABC KLIMATU

 

 

Ogólnopolska multimedialna kampania edukacyjna „ABC Klimatu”  jest projektem ukierunkowanym na efektywną i skuteczną edukację ekologiczną dzieci i młodzieży z zakresu promocji kompleksowych rozwiązań przeciwdziałających zmianom klimatu.

 

Stanowi ona kontynuację ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Klimat dla dzieci”,  który został zrealizowany przez Fundację Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 

Osiami kampanii, w oparciu o które są realizowane wszystkie działania edukacyjne projektu, są dwa cykle filmowe, które zostały zrealizowane ze środków NFOŚiGW:

  • cykl animowany „Kaktus i Mały”
  • cykl popularnonaukowy „ABC Klimatu”

 

W ramach realizacji przedsięwzięcia zostały zaplanowane następujące działania:

 

1. Opracowanie, produkcja, promocja i dystrybucja pomocy dydaktycznej „O Klimacie dla dzieci” powstającej na podstawie cyklu animowanego pt. „ Katus i Mały”

2. Organizacja cyklu 20 szkoleń dla nauczycieli „O klimacie dla dzieci”

3. Organizacja cyklu 50 warsztatów dla dzieci „O klimacie dla dzieci”

4. Organizacja konkursu dla dzieci  pt. „Jak Kaktus i Mały ratują świat cały”

5. Produkcja cyklu 10 słuchowisk dla dzieci we współpracy z Teatrem Polskiego Radia oraz wydanie płyt CD ze słuchowiskami

6. Rozbudowa portalu www.klimatdladzieci.pl o zakładkę „Abecadło Klimatu”

7. Rozbudowa portalu www.zminyklimatu.pl o zakładkę „ABC Klimatu”

8. Opracowanie, produkcja, promocja i dystrybucja pomocy dydaktycznej „Zmiany klimatu – ewolucja myślenia i zaproszenie do działania” powstającej na podstawie cyklu telewizyjnego pt. „ ABC Klimatu”

9. Organizacja konkursu dla młodzieży.

 

Zasadniczym celem kampanii oraz powstających pomocy dydaktycznych jest edukacja z zakresu przeciwdziałania zmianom klimatu i szeroko rozumianej ochrony środowiska naturalnego. Edukacja mająca głównie za zadanie zwiększenie świadomości ekologicznej dzieci w wieku 5-8 lat oraz ich nauczycieli, rodziców, opiekunów, a także młodzieży ponadgimnazjalnej. Pomoce dydaktycznej będą pomocne w kształtowaniu aktywnych postaw oraz pozytywnych nawyków i zachowań proekologicznych. Wydawnictwa, poza naukowymi opracowaniami przedstawią czytelnikom wpływ ich codziennych zachowań na stan środowiska i przyrody. Pomogą zrozumieć funkcjonowanie wzajemnych relacji, sieci powiązań między przyrodą, a społeczeństwem, a także uzmysłowią odbiorcom, że naruszenie jednego, choćby najmniejszego elementu budującego naszą rzeczywistość, może pociągnąć za sobą trudne do przewidzenia skutki.

logo-NFOS

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz