slowoklucz
Maj

Zapraszamy na bezpłatne szkolenie z zakresu gospodarki wodnej i ochrony wód

 

Serdecznie zapraszamy nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, edukatorów reprezentujących organizacje pozarządowe, przedstawicieli oświaty oraz wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenia trenerów z zakresu gospodarki zasobami wodnymi ze szczególnych uwzględnieniem rzeki Wisły.

 

Szkolenia prowadzone będą przez specjalistów z dziedziny hydrologii, ochrony wód i zrównoważonego rozwoju. Każdy z uczestników otrzyma przygotowane specjalnie na potrzeby szkolenia broszury pt. „Pomysły dla Wisły” oraz zaświadczenie o jego ukończeniu.

 

Uczestnictwo w szkoleniu umożliwi podjęcie współpracy z Fundacją w ramach realizowanego projektu edukacyjnego: „Woda Źródłem Życia”, w szczególności przeprowadzenie szkoleń o zbliżonej tematyce na poziomie lokalnym, z wynagrodzeniem pracy prelegenta oraz wsparciem merytorycznym

 

Terminy i miejsca szkoleń:

 

03.06.2014 r.Olsztyn, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Kształcenia Nauczycieli w Olsztynie, ul. Głowackiego 17

04.06.2014 r. – Warszawa, Wydział Geologii Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Żwirki i Wigury 93, Warszawa

05.06.2014 r. – Świnna Poręba k. Wadowic – okolice zapory

 

Zapewniamy zakwaterowanie w dniu szkolenia.

 

Harmonogram szkoleń zakłada cztery bloki tematyczne

  1. Zasoby wodne: przyrodnicze i antropogeniczne czynniki kształtujące ilość i jakość wód (na przykładzie Wisły); zjawiska ekstremalne na rzekach – przyczyny i skutki; uwarunkowania prawne ochrony wód;

  2. Woda jako czynnik siedlisko twórczy; potencjał przyrodniczy ekosystemów wodnych; korytarz ekologiczny Wisły – (nie)wyczerpywalne źródło bogactwa przyrodniczego;

  3. Zabudowa hydrotechniczna Wisły; zrównoważona gospodarka wodna – mit, czy rzeczywistość?

  4. Prezentacja pomysłów na warsztaty edukacyjne z młodzieżą.

 

Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przysłać go na adres mailowy: k.skolimowska@zmianyklimatu.pl; faksem na numer: 22 644 67 95 lub pocztą tradycyjną na adres: ul Indiry Gandhi 21, 02-776 Warszawa z dopiskiem zgłoszenie na szkolenie.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegóły szkoleń dostępne są na stronie internetowej projektu: www.klimatawoda.pl w zakładce „Pomysły dla Wisły”. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Osoba do kontaktu: Karolina Skolimowska, tel. 721 377 720, e-mail: k.skolimowska@zmianyklimatu.pl

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz