slowoklucz
Styczeń

Nowy program NFOSiGW - Sowa


Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu priorytetowego System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) Część nr 6 „SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne”.


Celem programu jest ograniczenie emisji dwutlenku węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną systemów oświetlenia ulicznego.

Dofinansowanie może być udzielone na realizację przedsięwzięć polegających na:
• modernizacji punktów świetlnych (m.in. wymiana: źródeł światła, opraw, zapłonników, kabli zasilających, słupów);
• montażu urządzeń do inteligentnego sterowania oświetleniem;
• montażu sterowalnych układów redukcji mocy oraz stabilizacji napięcia zasilającego.

Uwaga: Przedsięwzięcie musi skutkować co najmniej 40% redukcją emisji CO2 oraz ograniczeniem emisji CO2 co najmniej o 250 Mg/rok.

Beneficjentami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego posiadające tytuł do dysponowania infrastrukturą oświetlenia ulicznego w zakresie realizowanego przedsięwzięcia.

Dofinansowanie w ogłoszonym konkursie udzielane będzie w formie dotacji do 45% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (maksymalna kwota dotacji to 15 mln zł). W celu uzyskania dodatkowych środków w formie pożyczki ze środków NFOŚiGW należy złożyć odrębny wniosek. Dofinansowanie w formie pożyczki może obejmować do 55% kosztów całkowitych przedsięwzięcia.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji ze środków NFOŚiGW, w tym ze środków zgromadzonych na Rachunku klimatycznym (GIS) w konkursie wynosi 160 mln zł.

 

Wnioski można składać w dniach od 1 kwietnia do 30 kwietnia 2013 roku.

 

Więcej szczegółowych informacji o programie, regulamin konkursu oraz wzory dokumentów aplikacyjnych znajdują się na stronie: www.nfosigw.gov.pl.

 

Zapraszamy także do zapoznania się z informacjami o programie „Sowa” dostępnymi na forum NFOSiGW „Efekt – Energia – Środowisko”.

 

 

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz