slowoklucz
2013 rok

Woda Źródłem Życia

Woda to substancja, bez której nie byłoby życia na Ziemi. Jest darem natury, jest jej częścią i siłą napędową. Woda jest dobrodziejstwem, o które należy dbać, uczyć się o niej, poznawać, rozumieć i chronić. Woda jest źródłem życia.

Rok 2013 został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ Międzynarodowym Rokiem Współpracy w dziedzinie Wody.

„Woda Źródłem Życia” - ogólnopolska kampania edukacyjna ma na celu skuteczną edukację z zakresu zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi ze szczególnym uwzględnieniem rzeki Wisły oraz promowanie szacunku dla wody. Kampania ma inspirować, pobudzać wyobraźnię i motywować do podjęcia działań zmierzających do poprawy stanu środowiska wodnego Polski. Nie uda się to jednak bez dokładnego poznania tej cennej substancji.

Projekt zakłada realizację następujących działań:

  • Opracowanie, druk i dystrybucja multimedialnej pomocy dydaktycznej „Nad Wisłą” w polskiej i angielskiej wersji językowej;
  • Organizacja centralnych i regionalnych szkoleń Pomysły dla Wisły dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych wraz z wydaniem broszury szkoleniowej;
  • Opracowanie i wydanie dodatku prasowego  „Między chmurą a kranem w gazecie o zasięgu ogólnopolskim

Kampania jest współfinansowana ze środków narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Z uwagi na walory edukacyjne projekt „Woda Źródłem Życia”  otrzymał honorowe patronaty: Ministerstwa Środowiska, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Regionalnych Zarządów Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Krakowie i Gdańsku.

 

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz