slowoklucz
Odcinek 17

ODCINEK 17 CYKLU RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA A ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE

STANDARDY OCHRONY ŚRODOWISKA WARUNKIEM PRZETRWANIA PRZYRODY

W siedemnastej odsłonie serii „Bioróżnorodność, a zagrożenia środowiskowe” zostają nam przybliżone dwa sposoby ochrony w parkach narodowych: czynna i bierna. Bierna polega na wytyczeniu obszarów ochrony ścisłej, gdzie ingerencja człowieka ogranicza się do badań i obserwacji o charakterze naukowym. Ochrona czynna oznacza natomiast przywracanie stanu pierwotnego miejscom zmienionym wcześniej przez człowieka lub podtrzymywanie istnienia środowisk, które nie przetrwałyby samodzielnie. Do metod aktywnych zaliczamy wykaszanie i odkrzaczanie łąk w dolinach rzek, przebudowa drzewostanów oraz rekultywacja, czyli przywracanie wartości użytkowych i przyrodniczych terenom. Odcinek zwraca również uwagę na potrzebę większej integracji działań ochronnych z działaniami sektorów gospodarczych, z powody narastających konfliktów, o których dowiedzieliśmy się z poprzednich odcinków.


Zapraszamy do oglądania!

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz