slowoklucz
Odcinek 16

ODCINEK 16 CYKLU RÓŻNORODNOŚC BIOLOGICZNA A ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE

PLANY OCHRONY PARKÓW NARODOWYCH

Kolejny odcinek przedstawia nam podstawę formalną ochrony w parkach narodowych, rezerwatach przyrody, czy parków krajobrazowych. Jest to plan ochrony - podstawowy dokument planujący globalną ochronę przyrody, sporządzanym na okres 20 lat. Niestety pojawiają się konflikty na styku potrzeb ochrony przyrody i rozwoju społeczno-gospodarczego. Lokalne spory wywołuje min. wprowadzanie zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie i w otulinie parków narodowych oraz krajobrazowych. Na obszarach chronionych wynikają one głównie z zagospodarowania i ruchu turystyczno-rekreacyjnego, jak również z powodu innych kierunków działalności jak na przykład transport. Dlatego tworzenie dokumentów prawnych regulujących poziom i sposób ochrony przyrody przed następującą urbanizacją stanowi bardzo ważny element utrzymania terenów o wysokich walorach przyrodniczych.

Zapraszamy do oglądania!

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz