slowoklucz
Odcinek 14

ODCINEK 14 CYKLU RÓŻNORODNOŚC BIOLOGICZNA A ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE

OCHRONA ŚRODOWISKA W UNII EUROPEJSKIEJ

W kolejnym odcinku serii „Bioróżnorodność, a zagrożenia środowiskowe” zapoznajemy się z głównymi założeniami, ustawami, konwencjami i dyrektywami obowiązującymi na Terenie Unii Europejskiej. Działalność UE w dziedzinie ochrony środowiska opiera się na zachowaniu bioróżnorodności oraz skutecznej redukcji liczby gatunków ginących. Zapoznajemy się z tzw. Dyrektywą Ptasią której celem jest utrzymywanie populacji ptaków na określonych poziomach, Dyrektywą Siedliskową skupiającą się głównie na ochronie różnorodności biologicznej na obszarach państw członkowskich. Zachowanie bioróżnorodności gatunków oraz ochrona środowiska jako istotny problem ponad narodowy wymusiły stworzenie odpowiednich narzędzi, celem zapewnienia im możliwości przetrwania

Zapraszamy do oglądania!

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz