slowoklucz
Odcinek 13

ODCINEK 13 CYKLU RÓŻNORODNOŚC BIOLOGICZNA A ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE

TRUDNE SĄSIEDZTWO

Podczas 3 odcinka zapoznaliśmy się z formą ochrony przyrody jaką są Parki Narodowe, natomiast ten obraz przedstawia problematykę otuliny i sąsiedztwa Parków. Otulina powinna buforować niekorzystny wpływ człowieka na przyrodę Parku, ale przede wszystkim zabezpieczać korytarze ekologiczne stwarzające możliwość kontaktu i wymiany genów między populacjami roślin i zwierząt zamieszkującymi Park i tereny z nim sąsiadujące. Niestety przedstawione w odcinku plany zagospodarowania terenów, min. w pobliżu Ojcowskiego Parku Narodowego może przyczynić do poważnego zubożenia walorów przyrodniczych Parku. Innymi problemami z jakimi borykają się tereny wokół Parków Narodowych jest rozrastające się aglomeracje, ogródki działkowe, budowy dróg oraz rolnictwo.

Zapraszamy do oglądania!

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz