slowoklucz
Odcinek 8

ODCINEK 8 CYKLU RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA A ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE

ZWIERZĘTA GINĄCE I ZAGROŻONE

Odcinek ósmy podjął się przybliżeniu widzowi problematyki gatunków zagrożonych wyginięciem. Czerwona księga to oficjalny rejestr takich gatunków. Zawarte są w niej listy ginących zwierząt i roślin uzupełnione o ich dokładny opis oraz szczegółowe mapy rozmieszczenia. Wśród gatunków znajdujących się w polskiej czerwonej księdze wiele występuje jedynie na bardzo małym terenie o charakterystycznych cechach. Są takie gatunki ptaków, które mogą gnieździć się jedynie na terenach tak zwanych Biebrzańskich Bagien, które są bardzo cennym i mało zmienionym przyrodniczo regionem. Drugim tak cennym rejonem polski jest Puszcza Białowieska. Odcinek ten zwraca uwagę na skuteczną drogą ochrony jaką jest połączenie tradycyjnej ochrony gatunkowej z objęciem ochroną całych ekosystemów, w których żyją cenne gatunki. Niszczenie środowiska naturalnego jest najważniejszym czynnikiem powodującym wymieranie kolejnych gatunków. Przyczyn rosnącego dzisiaj tempa zanikania gatunków naukowcy upatrują również w kłusownictwie i międzynarodowym handlu zwierzętami.

Zapraszamy do oglądania!

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz