slowoklucz
Odcinek 6

ODCINEK 6 CYKLU RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA A ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE

 

LEŚNE IZBY EDUKACYJNE


Odcinek 6 przedstawia Parki Narodowe jako ważny element edukacji i obszar badań naukowych. Ważnym zadaniem tej formy ochrony przyrody jest kształtowanie świadomości ekologicznej oraz właściwego stosunku do lasu i leśnictwa. Osiągnięcie tych celów stało się możliwe dzięki stworzeniu w Leśnych Kompleksach promocyjnych rozwiniętej infrastruktury dydaktyczno-turystycznej, udostępnianej społeczeństwu najczęściej bezpłatnie. Wszystkie parki narodowe starają się udostępniać zwiedzającym możliwie szerokie informacje o posiadanych zasobach i walorach turystycznych (ośrodki kultury, pomniki, ekspozycje), które pokrótce zostały zaprezentowane w tym odcinku.


 Zapraszamy do oglądania!

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz