slowoklucz
Odcinek 3

ODCINEK 3 CYKLU RÓŻNORODNOŚC BIOLOGICZNA A ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE

 

PARKI NARODOWE W POLSCE

W odcinku trzecim z serii „Różnorodność biologiczna a zagrożenia środowiskowe” zostaje nam przedstawiona specyfika formy ochrony przyrody jaką jest Park Narodowy. Poznajemy historię ochrony poszczególnych gatunków roślin i zwierząt już od czasów pierwszego króla Polski – Bolesława Chrobrego. Aby zapobiec bezpowrotnie utracie zwierzęta, rośliny, a nawet całych krajobrazów, zaczęto chronić nie zniszczone jeszcze fragmenty bogatej przyrody. W tym celu powstały właśnie parki narodowe. W Polsce mamy ich obecnie 23. Wszystkie zostały włączone w ogólnoeuropejski system obszarów chronionych „Natura 2000”, obejmujący obiekty najcenniejsze z punktu widzenia ochrony różnorodności biologicznej kontynentu.Zapraszamy do oglądania!

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz