slowoklucz
Odcinek 1

ODCINEK 1 CYKLU RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA A ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE

 

ZASOBY PRZYRODNICZE KRAJU

 

Pierwszy odcinek z serii „Różnorodność biologiczna a zagrożenia środowiskowe” przedstawia szatę roślinności Polski jako układ dynamiczny polegający ciągłym zmianom, za które niestety w większości odpowiada człowiek. Szacuje się że w skład polskiej szaty roślinnej wchodzi około 2750 gatunków. Przybierają one niezliczoną ilość form w celu dostosowania się do zmiennych warunków środowiskowych. Taka różnorodność zapewnia zachowanie równowagi między odmiennymi osobnikami, ekosystemami oraz gatunkami. Stan różnorodności biologicznej Polski determinują zarówno warunki fizyczno – geograficzne, jak i nasilenie oddziaływania człowieka, w tym podejmowanych przez niego działań ochronnych. Odcinek ten zwraca szczególną uwagę na problem jakim jest coraz ekspansywniejsza działalności człowiek, oraz sposoby efektywnej ochrony różnorodności biologicznej przed wyginięciem. Wymieranie mimo iż jest procesem naturalnym, w ostatnich latach zaczęło postępować w katastrofalnym tempie co może doprowadzić do znacznego zubożenia bioróżnorodności nie tylko w Polsce ale także na całym świecie.wno warunki fizyczno

 

Zapraszamy do oglądania!

 

 

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz