slowoklucz
Program TV - Bioróżnorodność

RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA A ZAGROŻENIA ŚRODOWISKOWE

„Różnorodność biologiczna a zagrożenia środowiskowe” to cykl telewizyjny, o charakterze poradnikowo – popularyzatorskim, który w przystępnej i atrakcyjnej formie, wyjaśni oraz przybliży widzom :

  • potrzebę ochrony fauny i flory w warunkach szybko zmieniającego się środowiska, w tym zmian klimatu na przykładzie wybranych polskich parków narodowych, które są dobrymi poligonami monitorującymi niekorzystne oraz trudne dziś do ocenienia zmiany
  • ideę parków narodowych, jako pierwszoplanowej formy ochrony biosfery i jednocześnie sieci najcenniejszych elementów naturalnego dziedzictwa narodowego, wciąż niedostatecznie docenianego i za słabo ugruntowanego w świadomości Polaków,
  • rozległe korzyści społeczne, ale tez ekonomiczne posiadania i utrzymywania parków narodowych,
  • bogactwo różnorodności biologicznej w naszych parkach narodowych, złożoność relacji przyrodniczych tam występujących, misteria równowagi przyrodniczej zbudowanej na tych ograniczonych  przecież przestrzeniach nie do końca wolnych od antropopresji

Program ukaże globalne zagrożenia i wyzwania dla cywilizacji wynikające z postępujących zmian klimatycznych, związki działalności człowieka z warunkami meteorologicznymi, pogodą, klimatem dawniej i dziś, następstwa, także dla naturalnej przyrody wywołane rosnącym, niezamierzonym przyczynianiem się człowieka do globalnego ocieplenia oraz funkcjonowanie obszarów o wysokim statusie ochrony w warunkach szybkich zmian abiotycznych komponentów środowiska.

Co więcej, program „Różnorodność biologiczna a zagrożenia środowiskowe” postara się pokazać czy i jak tym degradującym czynnikom cywilizacyjnym można się przeciwstawić, szczególnie w lokalnym i praktycznym działaniu, by faunę i florę, szczególnie tę unikalną - w parkach narodowych, udało się uchronić z myślą o przyszłych pokoleniach Polaków mi Europejczyków.

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz