slowoklucz
Lipiec

Coraz więcej CO2 w atmosferze – alarmują klimatolodzy

 

 

 

Międzynarodowa Agencja Energetyczna podała niedawno, że w 2011 roku światowe emisje CO2 ze spalania paliw kopalnych osiągnęły rekordowy poziom. Teraz Amerykańska Narodowa Służba Oceaniczna i Meteorologiczna (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) informuje, że zawartość tego gazu w atmosferze przekroczyła wartość 400 ppm. Jeśli proces ten będzie postępował, świat może wejść na drogę gwałtownych i nieprzewidywalnych zmian, ostrzegają klimatolodzy.

 

Dwutlenek węgla, który dostanie się do atmosfery, pozostaje w niej przez setki lat. Jeśli będziemy nadal emitować tego gazu więcej niż naturalne procesy mogą usunąć, to poziom zanieczyszczeń osiągnie punkt krytyczny. Ostatni wynik pomiarów jest dla klimatologów symboliczny. "Przypomina wszystkim, że jeszcze nie rozwiązaliśmy problemu i ciągle jesteśmy
w tarapatach" – mówi Jim Butler z NOAA.

 

O ile pomiary przeprowadzane w dużych skupiskach ludzi odwzorowują bezpośrednie emisje, o tyle wyniki w odległych regionach arktycznych mogą wskazywać na długoterminowe antropogeniczne zmiany. Jeśli dalej będziemy emitować coraz więcej zanieczyszczeń do atmosfery, coraz więcej ziemi przekształcać i niszczyć, równowaga ziemskich ekosystemów ulegnie zachwianiu. Aby Ziemia nadal była naszym sprzymierzeńcem, koszty wzrostu gospodarczego nie mogą przekroczyć granicy nieodwracalnej degradacji środowiska. Niestety, ostatni szczyt w Rio pokazał, że świat nie ma jeszcze pomysłu na rozwiązanie tego problemu.

 

 

 

OB, ChronmyKlimat.pl

 

 

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz