slowoklucz
Czerwiec

Ministerstwo Gospodarki wprowadza nową etykietę energetyczną

 

Dokument, przygotowany w MG, Rada Ministrów przyjęła 12 czerwca 2012 r.

 

Nowe przepisy rozszerzą zakres urządzeń objętych wymaganiami etykietowania na wszystkie wyroby wykorzystujące energię. Obecnie był on ograniczony tylko do sprzętu gospodarstwa domowego takiego jak pralki, zmywarki do naczyń czy lodówki.

 

Ustawa wprowadza także nowy, bardziej przejrzysty wzór etykiety. Znajdą się w niej m.in. piktogramy podkreślające parametry wydajności i cechy urządzenia oraz roczne zużycie energii
w kWh. Powstanie również system kontroli prawidłowe etykietowanie produktów. Organem monitorującym będzie prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Funkcje kontrolne
z kolei powierzone zostaną wojewódzkim inspektorom Inspekcji Handlowej oraz Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Wzór: http://www.chronmyklimat.pl/theme/UploadFiles/File/_2012_pliki/06/nowa%20etykieta.pdf

źródło: Ministerstwo Gospodarki

 

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz