slowoklucz
Luty

Czy zaleją nas ścieki?

W jaki sposób zmieniający się klimat może wpłynąć na gospodarkę wodno-ściekową? Przede wszystkim sprawia on, że opady są bardziej gwałtowne, o większej intensywności, a równocześnie występują na mniejszych powierzchniach. Wpływa to na wilgotność gruntu i większe przenikanie wód gruntowych do kanalizacji.

Aby temu sprostać, konieczne jest zwiększenie maksymalnych wartości przepływu w kanalizacji. Istniejące przelewy burzowe już teraz nie zawsze radzą sobie z objętością zrzucanej wody. Obserwuje się również znaczne różnice w czasie przetrzymywania ścieków w zbiornikach retencyjnych. Aby poradzić sobie z coraz intensywniejszymi opadami, do 2085 roku objętość zbiorników retencyjnych powinna wzrosnąć nawet o 230%!

 

Podnoszący się poziom wody w morzach oceanach i ekstremalne zjawiska pogodowe mają związek z licznymi problemami z kanalizacją na całym świecie. Przegląd literatury na temat przewidywanego wpływu zmian klimatu na funkcjonowanie systemów odprowadzania ścieków przygotowali Wojciech i Barbara Dąbrowscy z Politechniki Krakowskiej.

 

Opracowanie: Agata Golec, ChronmyKlimat.pl

 

http://www.chronmyklimat.pl/adaptacja/13941-czy-zaleja-nas-scieki

 

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz