slowoklucz
Październik

UWAGA KONKURS - CENNE NAGRODY

Konkurs „Było sobie CO2” organizowany jest przez Fundację Na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju w ramach projektu „Klimat dla dzieci” współfinansowanego przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


Konkurs ma charakter ogólnopolski i skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolnym (4-6 lat) oraz w wieku szkolnym (7-12 lat). Polega na wykonaniu pracy plastycznej obrazującej jedno
z największych zagrożeo współczesnego świata – dwutlenku węgla.


Celem konkursu jest zainteresowanie dzieci ekologią, ochroną środowiska, zagrożeniami związanymi z ingerencją człowieka w środowisko naturalne, wyrabianie wrażliwości na problemy
z zanieczyszczeniami środowiska oraz rozwijanie wyobraźni dziecka.

 

WIĘCEJ INFORMACJI O KONKURSIE NA STRONIE:

http://zmianyklimatu.pl/news,272,KONKURS-PLASTYCZNY.html LUB

www.klimatdladzieci.pl w zakładce RODZIC I NAUCZYCIEL/POBIERZ

 

Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu:

Dariusz Chmiel 721 720 720 | d.chmiel@zmianyklimatu.pl

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz