slowoklucz
"Notatnik przyrodniczy"

POMOC DYDAKTYCZNA DLA NAUCZYCIELI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I WYCHOWAWCÓW PRZEDSZKOLNYCH

 

„Notatnik przyrodniczy” jest to multimedialne wydawnictwo, które wprowadzi czytelników (nauczycieli szkół podstawowych i wychowawców przedszkolnych, a także za ich pośrednictwem - dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym) w niezwykły świat przyrody, przybliży im bogactwo świata roślin i zwierząt, a także wyjaśni takie pojęcia jak energia przyjazna środowisku, racjonalna gospodarka odpadowa czy też zrównoważony rozwój. Wszystko to w kolorowej, atrakcyjnej i zachęcającej do nauki formie.

 

Pomoc dydaktyczna „Notatnik przyrodniczy” składa się z dwóch części:

 

Przewodnika metodycznego opracowanego w oparciu o cykl filmów „Notatnik przyrodniczy”. Jest to dziewięć rozdziałów tematycznie łączących poszczególne odcinki w/w cyklu, które obok zasadniczej treści merytorycznej będą zawierały także krótki słownik z wyjaśnieniem najważniejszych pojęć użytych w rozdziale, źródła do samodzielnego zdobywania wiedzy, a także karty pomysłów i karty pracy bogate w liczne doświadczenia, gry i zabawy aktywizujące najmłodszych.

 

     Spis treści przewodnika

Wstęp

Świat roślin

Świat zwierząt

Wodne głębiny

W górach

W ZOO

Czy nasza Ojczyzna jest czysta?

Energetyczny świat

Ciszej!

 

Trzech płyt DVD na których znajdzie się 24 odcinki z cyklu „Notatnik przyrodniczy” na podstawie którego przygotowano przewodnik oraz materiały praktyczne takie jak 24 karty pomysłów przygotowane do każdego z filmów, oraz 48 kart pracy przygotowanych po dwie do każdego odcinka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edukacja ekologiczna dzieci stanowi początek drogi do zapewnienia zrównoważonego i trwałego rozwoju. Jest pierwszym kluczowym etapem do osiągnięcia równowagi pomiędzy społecznym i ekonomicznym dobrem oraz kulturą, tradycją i ochroną zasobów naturalnych Ziemi. Konieczne jest podejmowanie różnorodnych działań mających na celu zwiększenie wrażliwość ludzi i wzmocnienie ich zaangażowania w proces poszukiwania rozwiązań dotyczących problemów środowiska i rozwoju.

 

Dominująca rolę w tym procesie odgrywa edukacja ekologiczna.


Edukacja ekologiczna kształtuje świadomość, jeśli chodzi o kwestie środowiska i etykę, wartości i postawy, umiejętności i zachowania potrzebne do zrównoważonego rozwoju. Co istotne – edukacja ta powinna być inicjowana już od najmłodszych lat. Dzieci mogą być pełnowartościowymi partnerami dorosłych w walce o ochronę środowiska.

Są one bowiem bacznymi obserwatorami tego wszystkiego, co się wokół nich dzieje. Należy dać im tylko szansę, a wyrośnie z nich pokolenie, które umiejętnie będzie korzystało z darów Ziemi i rozwijającej się cywilizacji.


Co więcej, dzieci nie mają jeszcze wykształconych stereotypów, dlatego stosując odpowiednie formy i metody pracy można skutecznie

i efektywnie kształtować ich postawę zgodną z etyką ekologiczną.


Na kształtowanie postaw młodych odbiorców wpływa wiele czynników jak rodzina, proces nauczania i wychowania, zajęcia pozaszkolne, środki masowego przekazu, grupa rówieśnicza. Uważa się jednak, że największą rolę do odegrania ma szkoła i sam nauczyciel, dlatego też właśnie nauczyciele i wychowawcy przedszkolni mają kluczową rolę w tym zadaniu.

 

"NOTATNIK PRZYRODNICZY" ZOSTAŁ OPRACOWANY NA POTRZEBY PROJEKTU "KLIMAT DLA DZIECI"

 

WIĘCEJ INFORMACJI www.klimatdladzieci.pl

 

 

 

slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz