pl/eng

Logowanie w serwisie:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slowoklucz
Aktualności 2015 rok - Październik
slowoklucz
slowoklucz 16-10-2015
slowoklucz 850
W związku z realizacją ogólnopolskiego konkursu ekologicznego dla szkół "Czy baterie są jak bakterie?", dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach Programu Upowszechniania wiedzy na temat prawidłowego postępowania ze zużytymi bateriami „Czy baterie są jak bakterie?”, zapraszamy do składania ofert wycenowych na  zakup nagród w konkursie, które stanowić będą:  
Greenpeace odpowiedział na ogłoszoną 22 września ofertę szwedzkiego koncernu Vattenfall i zadeklarował chęć odkupienia aktywów spółki. Chodzi o kopalnie węgla brunatnego i elektrownie węglowe znajdujące się w Niemczech. Greenpeace chce je stopniowo wygaszać i tworzyć miejsca pracy w sektorze energii odnawialnej.  
Minister Środowiska Maciej Grabowski poparł dyrektywy, od których zależy los europejskiej przyrody. Obecnie toczy się debata nad ich przyszłością. Zmiana systemu ochrony środowiska, który od trzech dekad z powodzeniem działa w Europie, może mieć nieprzywidywane skutki dla państw członkowskich. Minister Środowiska dał jasny sygnał, że dyrektywy w Polsce działają sprawnie i ostrzegł przed ich zmianą.
Nowa ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym ogranicza ilość podmiotów, które mogą zbierać niekompletne elektrodpady. Wbrew założeniom zmiana ta może nie przełożyć się na ograniczenie nielegalnego demontażu, zwraca uwagę Anna Wójcik, kierownik ds. Ochrony Środowiska i ADR w Stena Recycling.
Przedłużamy konkurs dla młodzieży "Mam klimat do nauki". Jeśli jeszcze wraz ze swoja klasą nie przeprowadziłeś/aś zajęć edukacyjnych - najlepiej na świeżym powietrzu, to czas najwyższy!
Ocieplanie się klimatu, wzrost średniorocznej temperatury, zmniejszanie się pokrywy lodowej na obu biegunach i w łańcuchach górskich, podnoszenie się poziomu mórz i oceanów są faktami, w które obecnie ciężko wątpić. Klimat na naszej planecie się zmienia, choć same skutki tego zjawiska nie są takie same dla każdego rejonu naszego globu, jak i nie są one tak oczywiste, jakby się zdawało. W powszechnej opinii wzrost globalnej temperatury powinien skutkować ociepleniem klimatu, dłuższym i cieplejszym latem, łagodniejszą zimą itd. Niestety, ostatnie badania opublikowane w „Nature Climate Change” sugerują, że paradoksalnie, globalne ocieplenie doprowadzi do oziębienia klimatu w całej Europie, a zwłaszcza w jej zachodniej części.
slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz