pl/eng

Logowanie w serwisie:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slowoklucz
Aktualności 2015 rok - Lipiec
Umierający Johann Wolfgang von Goethe miał wypowiedzieć znamienne słowa – „więcej światła”, co można przełożyć, być może z pewnym zabarwieniem humorystycznym, na troskę o większą dostępność oświetlenia, elektryczności, bo nie będziemy zajmować się tu oświeceniem górnolotnym, intelektualnym.  
Ciekawe są wyniki ankiety opracowanej przez naukowców związanych z amerykańskim ośrodkiem badawczym PEW Research Centre. Badanie przeprowadzono w ponad 40 krajach świata, na reprezentatywnej próbie 45 tys. osób. Uczestników pytano o to, czego najbardziej się obawiamy, co jest dla nas największym zagrożeniem.
Rekultywacja to szereg działań, zabiegów zmierzających do nadania „drugiego życia” obszarom, które zostały zdewastowane albo zdegradowane przez działalność człowieka – wydobywczą, przemysłową, czy wytwórczą i przywrócenie im pierwotnych, naturalnych cech chemicznych, fizycznych i biologicznych
Ważnym elementem inicjatyw, które są podejmowane na rzecz zatrzymania zmian klimatycznych, powinny być działania wpływające na redukcję krótkotrwałych zanieczyszczeń powietrza takich jak: sadza, fluorowęglowodory i  metan – wynika z raportu sporządzonego przez zespół specjalistów i opublikowanego w amerykańskim piśmie  „Nature Climate Change”.
 Brytyjscy naukowcy przygotowali raport poruszający zagadnienia związane z tym, jak intensywne będą skutki zmian klimatu w odniesieniu do poszczególnych krajów świata.
slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz