pl/eng

Logowanie w serwisie:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
slowoklucz
Aktualności 2013 rok
slowoklucz
slowoklucz 19-11-2013
slowoklucz 5511
Zapraszamy do lektury artykułu podsumowującego wydarzenia towarzyszące COP19. Podczas trwania Szczytu nikt kto interesuje się zagadnieniami środowiskowymi nie mógł się nudzić.
slowoklucz
slowoklucz 29-10-2013
slowoklucz 5434
11 – 22 listopada w Warszawie odbędzie się 9 Sesja Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu - COP19.
Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy” 
Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy” 
Zapraszamy do składania ofert w ramach projektu „Kampania na rzecz równego dostępu do rynku pracy” 
1 2 3 slowoklucz
slowoklucz
Sfinansowano ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Partnerzy:

slowoklucz

Projekt i realizacja:

slowoklucz